Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Faget beskriver hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. På grunnlag av en kortfattet innføring i juridisk metode, skal faget gi forståelse av forvaltningsrettens begreper, perspektiver og rettsstruktur, samt utvikle evnen til å identifisere problemer og til å bruke reglene i praksis.

Hva lærer du?

Målsetning for emnet er, på bakgrunn av en kortfattet innføring i juridisk metode, å gi studentene en gjennomgåelse av reglene i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven og grunnleggende ulovfestete forvaltningsrettslige prinsipper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår i studieprogrammene Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) og Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor) (under utfasing) Studenter fra disse programmene har fortrinnsrett på kursundervisningen.

Alle som har opptak til en bachelorgrad ved UiO kan ta dette emnet, andre kan søke opptak til emnet med studierett til enkeltemner . De som ikke får tilbud om kursundervisning kan følge forelesningene og avlegge skoleeksamen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Ingen forutsetninger. Emnet er åpent for studenter med forskjellig bakgrunn.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot JUROFF1200 – Forvaltningsrett (nedlagt)

Undervisning

Forelesninger og kurs.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

  • Norges lover (stud.utg.). Alternativt særtrykk av forvaltningsloven
  • Norges lover (stud.utg.). Alternativt særtrykk av offentlighetsloven

Regler for innarbeidelser finnes i kapittel 3 i Hjelpemidler for Master i rettsvitenskap

I tillegg skal følgende medtas på forelesninger og brukes i forbindelse med oppgaveskriving:

  • Boe, Erik: Oppgave- og materialsamling i forvaltningsrett (Tano 1996)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk