Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Folkeretten gjelder i det vesentlige mellom stater og internasjonale (mellomstatlige) organisasjoner. Etter hvert er også individene anerkjent som folkerettssubjekter. De har krav på respekt for fundamentale menneskerettigheter, og kan også bli gjort ansvarlig for brudd på krigens folkerett og humanitære minstestandarder. Ellers har folkeretten indirekte betydning for individene, særlig på den måte at den setter krav til innholdet av den interne rett og ved at statene søker å tilpasse sin lovgivning til folkerettens krav. Samlet spiller folkeretten en stor rolle som rettskilde i det norske rettssystem.

NB: JUROFF-emner kan ikke inngå i graden Master i rettsvitenskap som valgemne på bachelornivå. 

Hva lærer du?

Faget skal gi en generell innføring i folkeretten, og i samspillet mellom folkeretten og norsk rett.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår i studieprogrammet Internasjonale studier (bachelor), og studenter fra dette programmet har fortrinnsrett på kursundervisningen.

Alle som har opptak til en bachelorgrad ved UiO kan ta dette emnet, andre kan søke opptak til emnet med studierett til enkeltemner . De som ikke får tilbud om kursundervisning kan følge forelesningene og avlegge skoleeksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Kurs à 10 timer hvor studenter fra Internasjonale studier (bachelor) har fortrinnsrett.

Studentene kan følge forelesningene i folkerett på 2. studieår.

Eksamen

Emnet har 4 timers hjemmeeksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk