Kort om emnet

Koronaviruset: Undervisning og eksamen Høst 2021

Koronasituasjonen vil påvirke undervisning og eksamen ved Det juridiske fakultet. Semestersidene har oppdatert informasjon om undervisning og eksamensform.

Les mer om undervisning og eksamen høsten 2021

Se også:

 


Emnet skal gi en innføring i strafferett/prosess og i juristers måte å resonnere på.

Hva lærer du?

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om grunnleggende trekk ved strafferettens og strafferettssystemets oppbygging og juristers metode og tenkemåte. Studenten skal beherske strafferettens grunnbegreper og ha kunnskap om enkelte straffebud.

Ferdigheter

Studenten skal kunne finne, vurdere og henvise til rettskildene innenfor strafferett, samt reflektere over strafferettslige problemstillinger.

Generell kompetanse

Studenten skal ha innsikt i elementær strafferett.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet inngår som et støtteemne i Kriminologi (bachelor) og studenter fra dette programmet har fortrinnsrett på kursundervisningen.

Alle som har opptak til en bachelorgrad ved UiO kan ta dette emnet, andre kan søke opptak til emnet med studierett til enkeltemner . De som ikke får tilbud om kursundervisning kan følge forelesningene og avlegge skoleeksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Forelesninger 8 timer. 10 timer kurs, fortrinnsvis for studenter fra Kriminologi (bachelor). Studentene vil bli organisert i kollokviegrupper.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Emnet har digitale hjelpemidler i Lovdata Pro eksamensmodus.

Det kan medbringes inntil to eksemplarer av alminnelig (ikke juridisk) rettskrivningsordbok, uavhengig av språk/målform. Innarbeidelser er ikke tillatt.

Ingen andre hjelpemidler er tillatt under eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Fom. høsten 2019 kun hver høst 

Eksamen

Hver høst

Fom høsten 2019 kun hver høst 

Undervisningsspråk

Norsk