JUROFFG – Offentlig rett grunnfag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Offentlig rett grunnfag går over to semester og består av:

  • Innføring og metode i offentlig rett, 6 studiepoeng
  • Statsforfatningsrett, 12 studiepoeng
  • Forvaltningsrett I, 10,5 studiepoeng
  • Velferdsrett, 9 studiepoeng
  • Internasjonal rett I – Folkerett, 6 studiepoeng
  • Internasjonal rett II – EØS-rett, 4,5 studiepoeng
  • Strafferett, 6 studiepoeng
  • Rettssosiolog, 3 studiepoeng
  • Rettsøkonomi, 3 studiepoeng

Offentlig rett grunnfag gir 60 studiepoeng. Offentlig rett grunnfag er en del av masterstudiet i rettsvitenskap/jusstudiet og kan dessuten inngåsom del av tverrfaglige studier.

Hva lærer du?

For nærmere beskrivelse av innholdet og hva man lærer i de overnevte fag, se nærmere på læringskrav og litteratur på hvert enkelt fags semesterside, linket fra samlesiden for offentligrett grunnfag v 04.

Opptak og adgangsregulering

Ex.phil- og ex.fac-eksamen må være bestått.

Det er mulig å avleggeoffentlig rett grunnfag som privatist.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen er basert på forelesninger og kurs. Kursundervisningen gjelder kun for studenter med studierett.

Undervisningsopplegget må sees i sammenheng med egenstudier (lesing), kollokvievirksomhet og oppgaveskriving. Det baserer seg på normal studietid (to semestre). Fakultetet anbefaler at studenter tar Ex.phil og Ex.fac før de begynner på grunnfagene.

Eksamen

To dager med 8-timers avsluttende skriftlig eksamen etter 2 semesters studier.

*= "Ex.phil og ex.fac må være bestått før eksamen i grunnfaget avlegges. Siste eksamen i ex.phil/ex.fac går høsten 2004.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Vår og høst

siste gang: 1.semester - våren 2004, 2. semester våren 2005

Eksamen

Vår og høst

siste gang våren 2006*

Undervisningsspråk

Norsk