JURPFDEL – Fellesdelen av det juridiske profesjonsstudiet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Profesjonsstudiets fellesdel går over fire semestre og består av:

 • Metode (3 vekttall)
 • Kontraktsrett II (6 vekttall)
 • Individets grunnlovsvern og internasjonale menneskerettigheter/folkerett (3 vekttall)
 • Pant, konkurs og dynamisk tingsrett – “tredjemannsvern” (7 vekttall)
 • Rettshistorie (1 vekttall)
 • Forvaltningsrett II/miljørett (2 vekttall)
 • Strafferett (4 vekttall)
 • Prosess og klinisk kurs (6 + 1 vekttall)
 • Praktisk rettskildebruk
 • Yrkesetikk

Fellesdelen er en del av Cand.jur-studiet.

Hva lærer du?

For nærmere beskrivelse av innhold og læringsmål i de overnevte fag, se nærmere på læringskrav og litteratur på hvert enkelt fag sin semesterside, linket fra samlesiden for profesjonsstudiets fellesdel.

Opptak og adgangsregulering

Det foretas opptak på grunnlag av resultatene fra privatrett og offentlig rett grunnfag.
Det er mulig å avlegge profesjonsstudiets fellesdel som privatist.

Undervisning

Undervisningen er basert på forelesninger, kurs og seminarer. Kursundervisningen og seminarer er forbeholdt studenter med studierett.

På fellesdelen er det obligatorisk undervisning i kurset; "Juristroller og yrkesetikk".

Undervisningen er hovedsakelig lagt til de tre første semestrene.

På grunn av utfasing av 1996-ordningen, avsluttes undervisningen gradvis: 1. semester undervises siste gang våren 2004, 2. semester våren 2005, 3. semester høsten 2005 og 4. semester våren 2006.

Eksamen

Avsluttende skriftlig og/eller muntlig eksamen, studentene kan velge mellom to alternativer;

 • 4 skriftlige eksamener, de tre første på 8 timer hver og den siste på 6 timer.

eller

 • 3 skriftlige eksamener på 8 timer hver, og en muntlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

120

Undervisning

Emnet undervises ikke lengre, se under undervisningsform

Eksamen

Vår og høst

siste gang våren 2007

Undervisningsspråk

Norsk