JURPRIG – Privatrett grunnfag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Privatrett grunnfag består av:

  • Innføring og metode, 6 studiepoeng
  • Familie- og arverett, 12 studiepoeng
  • Fast eiendoms rettsforhold, 12 studiepoeng
  • Kontraktsrett I, 18 studiepoeng
  • Pengekravsrett, 4, 5 studiepoeng
  • Erstatningsrett, 7,5 studiepoeng

Privatrett grunnfag gir 60 studiepoeng. Privatrett grunnfag er en del av masterstudiet i rettsvitenskap/jusstudiet og kan dessuten inngå som del av tverrfaglige studier.

Hva lærer du?

For nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte fagene, se "Pensum og læringskrav" på det aktuelle fagets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Ex.phil- og ex.fac-eksamen må være bestått.

Det er mulig å avlegge privatrett grunnfag som privatist.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen er basert på forelesninger og kurs. Kursundervisningen gjelder kun for studenter med studierett.

Undervisningsopplegget må sees i sammenheng med egenstudier (lesing), kollokvievirksomhet og oppgaveskriving. Det baserer seg på normal studietid (to semestre). Fakultetet anbefaler at studenter tar Ex.phil og Ex.fac før de begynner på grunnfagene.

Eksamen

To dager med 8-timers avsluttende skriftlig eksamen etter 2 semesters studier.

* = Ex.phil og ex.fac må være bestått før eksamen i grunnfaget avlegges. Siste eksamen i ex.phil/ex.fac går høsten 2004.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Undervisning

Vår og høst

siste gang: 1.semester - våren 2004, 2. semester våren 2005

Eksamen

Vår og høst

siste gang våren 2006*

Undervisningsspråk

Norsk