Avtale og kjøpsrett - Undervisningsmateriale (JUS1111)

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

 

 • Forelesninger i avtalerett - oversiktsdisposisjon
 • Kursoppgaver (Kursmateriale i kjøps- og avtalerett. Institutt for privatrett. Stensilserie B nr. 47). Heftet har i tillegg til desse oppgåvene ei innleiing om kurslitteraturen og dessutan nokre disposisjonar, illustrasjonar og høgsterettsdommar
  pdf- fil   Word -fil 
 •  
 • Kursoppgaven til innlevering i fronter på kursene med frist 17.10.17: .doc
   
 • Forelesningsfoiler - kjøpsrett, første bolk  (pptx, pdf)
 • Forelesningsfoiler - kjøpsrett, andre bolk  (pptx, pdf)
 • Forelesningsfoiler - kjøpsrett, tredje bolk  (pptx, pdf)
 • Forelesningsfoiler - kjøpsrett, fjerde bolk  (pptx, pdf)
 • Forelesningsfoiler - kjøpsrett, femte bolk  (pptx, pdf)

 

 

Publisert 15. aug. 2017 09:31 - Sist endret 22. mai 2018 15:44