Semesteroppgaven

Sist endret 24. feb. 2020 18:03 av Maria Haldeaki

For emnet er det obligatorisk innlevering av to skriveøvelser i henholdsvis avtale- og kjøpsrett og erstatningsrett. Det holdes skriveverksted i forkant av hver innlevering hvor studentene kan diskutere utkast til besvarelse. 

Sist endret 31. jan. 2020 11:08 av Anne Margit Tvenge