Beskjeder

Publisert 24. apr. 2020 09:08

Ekstra skriveverksted for de som ikke fikk det med seg av ulike grunner. 

Kjære studenter på JUS1111
Skriveverkstedene i ertatningsrett ble gjennført igår. Alle skal ha blitt innkalt til et verksted og vi håper alle som kunne har deltatt.
For de av dere som av ulike grunner ikke fikk deltatt på et ordinært skriveverksted i erstatningsrett, fordi de f eks ikke fikk med seg innkallingen eller var opptatt,  har vi nå  satt opp et ekstra skriveverksted i dag fredag 24. april kl. 16:15–18:00.  Er du gjentaksstudent er du også velkommen til å delta i verkstedet. 

Join Zoom Meeting
https://uio.zoom.us/j/63561311090
Meeting ID: 635 6131 1090 

Publisert 15. apr. 2020 07:57

Veiledning til vårens skriveøvelse er publisert her.

Publisert 14. apr. 2020 09:51

Gjennomgang av fakultetsoppgaven i kjøpsrett er publisert her.

Publisert 26. mars 2020 12:57

Samtlige videoer fra kurset ligger tilgjengelig her.

Publisert 13. mars 2020 10:18

Forelesningsopptak i erstatningsrett fra høsten 2019 er tilgjengeliggjort på semestersiden.

Publisert 12. mars 2020 13:19

Samtlige studenter oppmeldt til JUS1111 har nå tilgang til Geir Woxholths opptak i avtale- og kjøpsrett. Husk at du må være logget inn på nettsiden for å se opptakene.

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1111/v20/forelesningsvideoer/kurs-i-avtale--og-kjopsrett/

 

Publisert 12. mars 2020 09:36

Geir Woxholth har fått innvilget søknad om å ikke holde undervisning med studenter til stedet. Det blir opptak av sin undervisning og vi legger  det ut på sidene. 

De øvrige kursene går som normalt inntil vi får nye instrukser. 

Publisert 10. mars 2020 16:23

Undervisningen on. 11. mars kl   10:15–12:00 går på kursrom 6001

Publisert 3. mars 2020 14:39

Minner på følgende:

Innleveringsfristen for den første  fakultetsoppgaven på JUS1111  er mandag  9 mars 23:59 i canvas - Innleveringene deres  JUS1111 blir rettet med kommentarer og  bestått/ ikke bestått. 

her er oversikt over alle rettfristene 

PAKKEN:  JUS1111    
TEKST MERKNADEMNEKODEINNLEVRETTERPERIODE/FRIST&nbsp...
Publisert 3. mars 2020 10:18

JUS1111 skriveøvelse i avtale- og kjøpsrett er korrigert på ett punkt:

I oppgavens avsnitt to var det tidligere oppgitt følgende: "Da Salmonia valgte Foringen AS som kunde (...)". Riktig tekst skal være "Da Salmonia valgte Foringen AS som leverandør (...)". Oppgaveteksten er oppdatert i CANVAS.

Eksamensseksjonen

Publisert 28. feb. 2020 16:36

***

 

Justering av skriveøvelse

 

Etter tilbakemeldinger er det besluttet å gjennomføre enkelte mindre endringer i oppgaveteksten for den obligatoriske skriveøvelsen i avtale- og kjøpsrett slik at det blir lettere å besvare oppgaven innenfor den oppgitte rammen på 1000 ord. Etter endringene er det nå klart at rammeavtalen gjelder også for kjøpet av det nye fôret. Ytterligere er det rettet en ren skrivefeil i setningen "Foringen AS produserte også kattemat, og ledende ansatte i Salmonia AS var kjent med undersøkelsen om kattefôr og manglende histidin." I setningen skulle ikke "Salmonia AS" vært nevnt, men kun "Foringen AS".

 

Det presiseres at rammen kun omfatter selve teksten i besvarelsen, og at forside mv. kommer i tillegg.

 

Oppgaveteksten i revidert versjon er nå publisert i Canvas.

 

***

Publisert 12. feb. 2020 10:37

Det er bestemt at på eksamen i JUS1111 og JUS1211 skal det ikke lenger være tilgang til lagmannsrettsavgjørelser. Nå er det bare tilgang til rettsavgjørelser fra Høyesterett på eksamen.

Publisert 4. feb. 2020 10:34

Informasjon er nå lagt ut på semestersiden!

Publisert 27. jan. 2020 20:28

Endring undervisningen 12. mars er flyttet til 17. mars samme tid se i timeplanen for detaljer , husk  å oppdatere kalenderen. 

Publisert 21. jan. 2020 19:21

Undervisningen 21. januar ble dessverre avlyst. Undervisningen tas igjen  tirsdag 28. januar henholdsvis kl 1215-14 og 1415-16 på  PC kursrom 1101 DJ.

Publisert 10. jan. 2020 19:11

- Gruppene 1, 2 og deres følgere 19 og 20

  starter mye senere mandag 13.

 henholdsvis 13:15–14:00  (1) og 14:15–15:00 (2)

 - Kollokviene  33, 34, (følgere av gruppe 15 og 16 )

- Kollokviene  29 og 30 (følgere av 11 og 12) er avlyst grunnet få påmeldte

- Kursene   11, 12, 15 og 16 går  som normalt men det blir færre deltagere

 

Publisert 10. jan. 2020 18:55

Undervisningsopptaket er nå  publisert og alle undervisningspåmeldte JUS1111 skal kunne se i Studentweb  gruppen de har fått plass i når det gjelder orninær kursundervisning, rettskilder til fots undervisningen og kollokviegruppe.  

Tildeling av gruppe  i rettskilder til fots er knyttet til kollokvieveiledning senere i semestret.

Gruppene  33, 34, 29 og 30 i rettskilder til fots  er avlyst.

Kollokviegruppene 33, 34, 29 og 30 er avlyst.

Det er en del studenter som  har valgt  at de ikke ønsker å ha undervisning i rettskilder til fots våren 20. Dette innebærerer at de heller ikke får tildelt  et kollokvium. Er det  slik at du ikke ønsker undervisning  i retteskilder til fots,  men likevel ønsker å ha et kollokvium, så må du sende en epost til maria.haldeaki@jus.uio.no,  slik at du tildeles  plass p...