Avtale og kjøpsrett - Undervisningsmateriale (JUS1111)

 

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

 

 • INTRODUKSJONSFORELESNINGER I AVTALERETT, JUS 1111 
 • Kursoppgaver i avtalerett  
 • Forelesningsfoiler - avtalerett dag 1
 • Forelesningsfoiler - avtalerett dag 2
 • Forelesningsfoiler - avtalerett dag 3
 • Forelesningsfoiler - avtalerett dag 4
 •  
 • Forelesningsfoiler - kjøpsrett, første bolk  (pptx, pdf)
 • Forelesningsfoiler - kjøpsrett, andre bolk  (pptx, pdf)
 • Forelesningsfoiler - kjøpsrett, tredje bolk  (pptx, pdf)
 • Forelesningsfoiler - kjøpsrett, fjerde bolk  (pptx, pdf)
 • Forelesningsfoiler - kjøpsrett, femte bolk  (pptx, pdf)

Oppgavetekst til fakultetsoppgave og obligatorisk skriveøvelse samt innleveringsfristene finner du i canvas.

 

 

Publisert 13. jan. 2020 10:02 - Sist endret 5. feb. 2020 10:28