Informasjon om utsatt prøve og konteeksamen JUS1111P våren 2020

Det vil bli arrangert utsatt eksamen og konteeskamen i JUS1111P. Eksamensdatoen er fredag 7. august 2020.

Hvem kan ta eksamen?
Kun kandidater med eksamensrett til ordinær eksamen har anledning til å ta utsatt eksamen eller konteeksamen i JUS1111P.

Kandidater som har fått godkjent gyldig forfall har anledning til å ta utsatt eksamen. Vårsemesteret 2020 tillater UiO egenmelding ved eksamensfravær. Dersom du er syk eller i karantene når du skal ha eksamen, kan du sende melding i nettskjema uten å legge ved dokumentasjon. Frist for å melde om fravær er en uke etter eksamen. Nettskjema for egenmelding finner du her: https://www.uio.no/studier/eksamen/sykdom-utsatt/

Kandidater som får "ikke bestått" resultat til ordinær eksamen, og som ikke har bestått JUS1111P tidligere, kan melde seg opp til konteeksamen. Man har tre forsøk på å bestå den enkelte eksamen, se forskrift om studier og eksamen ved UiO§ 5.6.

For kandidater som klager på resultatet "Ikke bestått" ved ordinær eksamen, vil retten til konteeksamen falle bort dersom klagesensuren gir ett gyldig resultat.

Eksamensvilkår ved utsatt eksamen: Utsatt eksamen gjennomføres på samme vilkår som den opprinnelige eksamen. Altså vil det på utsatt eksamen våren 2020 bli hjemmeeksamen og karakterregel bestått/ikke-bestått.

Tilrettelegging
Studenter som har fått innvilget tilrettelegging ved ordinær eksamen får videreført tilretteleggingen til utsatt eksamen eller konteeksamen.

Privatistgebyr
Kandidater som skal ta utsatt eksamen eller konteeksamen trenger ikke betale nytt privatistgebyr.

Oppmelding (informasjon oppdatert 25.6)
Studenter som har 1. gyldig forfall eller 2. ikke har bestått eksamen og som har forsøk igjen og ikke har et bestått resultat tidligere, vil få epost senest mandag 29. juni med informasjon om oppmelding. Frist for oppmelding til utsatt eksamen og konteeksamen er 1.juli.

Publisert 25. mai 2020 12:49 - Sist endret 25. juni 2020 11:13