Beskjeder

Publisert 14. mai 2018 17:07
Retting av et mindre antall fakultetsoppgaver er fortsatt forsinket. De...
Publisert 2. mai 2018 10:14

Din mening om 2. studieår

Vi evaluerer 2. studieår og ønsker innspill fra deg. Vi inviterer til samtalegrupper/fokusgrupper:

• JUS2111 - 9. mai kl. 15.00-17.00

• JUS2211 - 9. mai kl. 10.00-12.00

Begge samtalegruppene er i Lødrups Kjeller i Domus Media

Meld deg på.

Tilbakemeldingene fra samtalegruppene vil, sammen med de tilbakemeldinger vi allerede har fått, bli brukt for å justere og forbedre undervisningsopplegget fra og med høsten.

Vi håper du vil være med å bidra til dette.

Christoffer Eriksen / studieårsansvarlig for 2. studieår

Publisert 12. apr. 2018 16:33

Vi har omsider funnet endelige tider for alle gruppene og dessverre har mange fått nye tider på kort varsel. Du kan lese mer om hva PBL-undervisning er her: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/v12/undervisningsmateriale/PBL-guide2011.pdf

Publisert 11. apr. 2018 15:00

Det har tilsynelatende vært forvirring knyttet til det å levere flere filer for en gruppe i Canvas.

For å klargjøre:
Dersom en gruppe leverer flere filer enn én vil ikke den siste filen erstatte de tidligere leverte filene. Samtlige leverte filer er tilgjengelige for læreren som skal vurdere prosedyreskrivene som leveres inn.

Det er også mulig å laste opp filer etter fristen klokken 16:00. Merk at filer som er lastet opp etter klokken 16:00 vil få en merknad om at de er levert etter fristen. Det er teknisk mulig å laste opp filer frem til midnatt, dersom tekniske problemer e.l. gjør at man får behov for å levere prosedyreskrivet etter fristen.

Publisert 11. apr. 2018 07:33

Innleveringsfrist for prosedyreskrivet er 11. april klokken 16:00.

Publisert 10. apr. 2018 14:09

Av hensyn til sikkerhetskontrollen er det fint om dere kan møte opp hos Statsministerens kontor i morgen klokken 09:15. Dette er fordi vesker og lignende må gjennomlyses før dere slipper inn i lokalene.

Det er også viktig at dere alle har med legitimasjon, og vi håper at besøket blir et lærerikt og hyggelig avbrekk fra eksamensforberedelsene.

Publisert 6. apr. 2018 08:10

Etter mange henvendelser om ordgrense på fakultetsoppgave på JUS2111 vil vi gjøre oppmerksom på at det er den samme ordgrense som gjelder på fakultetsoppgaven på JUS2111 som alle andre fakultetsoppgaver, det vil si maksimalt 3000 ord.

Publisert 4. apr. 2018 11:58

Vi har satt opp en ekstra forelesningstime i folkerett torsdag 5. april kl 17.00.

Publisert 22. mars 2018 11:22

Vi minner om oppsamlingskurs for dem som var forhindret fra å delta i obligatorisk kildesøk i februar. Oppsamlingskurset går 23. mars klokken 12:15 i rom K39 i Domus Bibliotheca.

Publisert 19. mars 2018 12:28

For å dekke behovet for EMD-dommene er det tillatt å ta med seg domssamlingen for både 2. og 1. studieår på eksamen i JUS2111 våren 2018.

Det er også presisert i hjelpemiddelreglementet at du kan ta med den enten 5. eller 4. utgave av 1. studieårs domssamlingen, de som har den eldre versjonen trenger altså ikke å kjøpe den nye versjonen.

Fra og med høsten 2018 vil emnet ha digitale hjelpemidler.  

Publisert 6. mars 2018 13:23

Er det noe du lurer på? Grip sjansen til å snakke med en faglærer - få forklart noe du ikke forstod i undervisningen, eller diskuter en oppgave du skal levere.

Spørretimen finner sted mandag 12.03 kl 11:00 til 13:00, i Aulakjelleren.

Publisert 13. feb. 2018 18:09

Forelesningene i EØS-rett 14., 15. og 16.februar er avlyst. Opptak fra 12. og 13.februar vil bli lagt ut når de er klare.

Vi henviser til opptak av forelesninger i EØS-rett høsten 2017:

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/h17/forelesningsvideoer/eos-rett/

 

Undervisningsmateriale finner du her: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/h17/u-materiale-eos-rett/index.html

Publisert 28. jan. 2018 11:45

Forelesningene i menneskerettigheter mandag 29.1., tirsdag 30.1. og onsdag 31.1. er dessverre avlyst på grunn av sykdom.

De er satt opp torsdag 1.2. kl. 14:15, fredag 2.2. kl. 14:15 og mandag 5.2. kl. 14:15 i misjonssalen.

Publisert 18. jan. 2018 15:39

Du har kanskje lagt merke til en påloggingsknapp for Canvas på semestersiden til emnet ditt. Flere emner tester ut den nye e-læringsplattformen, som blant annet vil erstatte Fronter.

Les mer om Canvas her.

Publisert 15. jan. 2018 10:38

Oppgavene til kurs 2 og 3 (Statsforfatningsrett, institusjonell del) er publisert på Canvas.

Publisert 11. jan. 2018 14:10

Til eksamen i emnet JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter kan du ta med deg både domssamlingen for 2. studieår og 1. studieår, dette er for å dekke relevante dommer innenfor faget internasjonale menneskerettigheter som tidligere lå på 1. studieår. Hjelpemiddelreglementet er oppdatert, se kap 1, punkt 6b.  

Publisert 9. jan. 2018 11:00

På grunn av endringene i det faglige innholdet på JUS2111 og JUS2211 har vi konkludert med at studenter som tidligere har avlagt eksamen i ett av eller begge disse emnene bør få følge undervisningen på nytt.

Kontakt Infosenteret på e-post (info@jus.uio.no) dersom dette gjelder deg, og opplys hvilke tre kurspartier du ønsker deg i prioritert rekkefølge, så vil du bli meldt opp av studieseksjonen.

Vi tar forbehold om at det av kapasitetshensyn kan bli vanskelig å imøtekomme ønsker om spesifikke undervisningspartier.

Publisert 3. jan. 2018 13:55

Alle som tar emnet JUS2111 må delta på obligatorisk prosedyreøvelse og kurs i søk etter folkerettslige kilder. For å kunne gå opp til eksamen, må prosedyreøvelsen og kurset være gjennomført og godkjent. Du kan se mer om hvordan dette arter seg her: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/om-oblig-undervisning/index.html 

Publisert 23. nov. 2017 09:35

Vi er dessverre forsinket i arbeidet med semestersidene og mye innhold er ikke på plass. Vi arbeider for å få dette i orden før undervisningspåmelding 1. desember.