Adgang til ny undervisning

På grunn av endringene i det faglige innholdet på JUS2111 og JUS2211 har vi konkludert med at studenter som tidligere har avlagt eksamen i ett av eller begge disse emnene bør få følge undervisningen på nytt.

Kontakt Infosenteret på e-post (info@jus.uio.no) dersom dette gjelder deg, og opplys hvilke tre kurspartier du ønsker deg i prioritert rekkefølge, så vil du bli meldt opp av studieseksjonen.

Vi tar forbehold om at det av kapasitetshensyn kan bli vanskelig å imøtekomme ønsker om spesifikke undervisningspartier.

Publisert 9. jan. 2018 11:00 - Sist endret 9. jan. 2018 11:00