Domssamlingen for 1. studieår

For å dekke behovet for EMD-dommene er det tillatt å ta med seg domssamlingen for både 2. og 1. studieår på eksamen i JUS2111 våren 2018.

Det er også presisert i hjelpemiddelreglementet at du kan ta med den enten 5. eller 4. utgave av 1. studieårs domssamlingen, de som har den eldre versjonen trenger altså ikke å kjøpe den nye versjonen.

Fra og med høsten 2018 vil emnet ha digitale hjelpemidler.  

Publisert 19. mars 2018 12:28 - Sist endret 19. mars 2018 12:28