Domssamlinger til eksamen

Til eksamen i emnet JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter kan du ta med deg både domssamlingen for 2. studieår og 1. studieår, dette er for å dekke relevante dommer innenfor faget internasjonale menneskerettigheter som tidligere lå på 1. studieår. Hjelpemiddelreglementet er oppdatert, se kap 1, punkt 6b.  

Publisert 11. jan. 2018 14:10 - Sist endret 11. jan. 2018 14:10