Flere leverte filer i Canvas

Det har tilsynelatende vært forvirring knyttet til det å levere flere filer for en gruppe i Canvas.

For å klargjøre:
Dersom en gruppe leverer flere filer enn én vil ikke den siste filen erstatte de tidligere leverte filene. Samtlige leverte filer er tilgjengelige for læreren som skal vurdere prosedyreskrivene som leveres inn.

Det er også mulig å laste opp filer etter fristen klokken 16:00. Merk at filer som er lastet opp etter klokken 16:00 vil få en merknad om at de er levert etter fristen. Det er teknisk mulig å laste opp filer frem til midnatt, dersom tekniske problemer e.l. gjør at man får behov for å levere prosedyreskrivet etter fristen.

Publisert 11. apr. 2018 15:00 - Sist endret 11. apr. 2018 15:09