Prosedyrekonkurranse

Alle som tar emnet JUS2111 må delta på obligatorisk prosedyreøvelse og kurs i søk etter folkerettslige kilder. For å kunne gå opp til eksamen, må prosedyreøvelsen og kurset være gjennomført og godkjent. Du kan se mer om hvordan dette arter seg her: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2111/om-oblig-undervisning/index.html 

Publisert 3. jan. 2018 13:55 - Sist endret 10. jan. 2018 10:54