Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. mai

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 23. mai kl. 10:00 (6 timer).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Oppmøte senest 90 minutter før eksamensstart, dvs. kl. 08:30, grunnet bokkontroll.

Kunngjøring av eksamensresultater: 13. juni

Obligatorisk prosedyreøvelse

Obligatorisk kildesøkekurs

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. jan. 2021 21:08