Beskjeder

Publisert 3. des. 2013 13:13

Det er satt opp nytt tidspunkt for gjennomgang av fakultetsoppgave i velferdsrett med Morten Kjelland. Se timeplan for nærmere informasjon. Merk tidspunktet! Timeplanen er ajourført.

Publisert 22. nov. 2013 09:37

Kursene er flyttet til uke 49 for å unngå kollisjon med eksamensrettet kurs. Se endring i timeplanen

Publisert 15. nov. 2013 14:07

Grunnet rettsak er kurset flyttet fra onsdag til fredag 29. nov. Se tid og sted.

Publisert 14. nov. 2013 11:28

Kurset er 15. november forskjøvet til kl. 12:15, se tid og sted.

Publisert 25. okt. 2013 12:07

Podcast for de 4 første timene med Sandberg lastes opp i fronterrom:

JUS2211 - Fellesrom 2013-høst

Se mappen for podcast

Publisert 21. okt. 2013 11:50

Onsdag 23. okt. er endret grunnet kollisjon med annen undervisning. Se timeplanen for oppdateringer.

Publisert 10. okt. 2013 08:55

Se endring i timeplanen

Publisert 3. okt. 2013 14:41

Kursene har endring i timeplanen, se tid og sted.

Publisert 27. sep. 2013 14:55

Kurset har endringer i undervisningsrom. Se tid og sted

Publisert 23. sep. 2013 11:43

Se ny endring i timeplanen

Publisert 23. sep. 2013 11:28

Kurs 2 har endring i tidspunkt kurdag 26. sept. Se timeplanen

Publisert 20. sep. 2013 13:29

Vær oppmerksom på følgende når du skal levere fakultetsoppgaver og kursoppgaver:

  • Alle fakultetsoppgaver og kursoppgaver skal leveres i Fronter.
  • Oppgaven må leveres innen fristen for å få den kommentert. Beregn god tid før fristen, da nettverksforbindelser kan være varierende.
  • Dokumentformat må være .rtf eller .doc.
  • Lever oppgaven med utfylt mal for fakultetoppgavenes forsider .
  • Dokumentnavnet skal ha følgende innhold: fornavn_etternavn_emne_fagområde.dokumentformat
  • Du har selv ansvaret for at oppgaven blir levert i riktig fronterrom.

Se retningslinjer for innlevering av kurs- og fakultetsoppgaver for nærmere informasjon.

Publisert 18. sep. 2013 11:19

Kurset har endring i tidspunkt mandag 23. sept. Kurset er flyttet til kl. 14:15-16.00.

Publisert 16. sep. 2013 10:48

Kursene har endring i timeplanen, kursdager 14. nov. er flyttet til 18. nov. Se timeplanen.

Publisert 13. sep. 2013 12:31

Programrådet for Master i rettsvitenskap (PMR) har besluttet at maksimal ordgrense for fakultetsoppgaver skal endres fra 6000 til 3000 ord. Besvarelsene må gjerne være kortere.

Endringen av ordgrense iverksettes den 15.10.2013, men studenter oppfordres til å skrive korte besvarelser (maks 3000 ord) allerede før endringene trer i kraft.

Publisert 13. sep. 2013 09:54
Publisert 11. sep. 2013 14:13
Publisert 4. sep. 2013 11:12

Endring i timeplanen 10. og 12. sept. grunnet kollisjon med forelesningene i forvaltningsrett. Se timeplanen

Publisert 2. sep. 2013 12:39

Forelesningen 5. sept. er flyttet til 6. sept. grunnet begravelse, se timeplanen.

Publisert 28. aug. 2013 14:13

Kurset har endringer i timeplanen. Kurset starter tidligere enn  først publisert, se timeplanen

Publisert 19. aug. 2013 12:39

Studenter som ikke skal delta på den frivillige delen (ikke obligatorisk) av undervisningen bes velge "ikke kurs" slik at ledige plasser gjøres tilgjengelig for andre studenter. Se generell info om undervisningsopptak og om adgang til undervisning.

Publisert 15. aug. 2013 09:49

Kursene er flyttet to timer frem onsdag 25. sept. NB. undervisningsrom.

Publisert 15. aug. 2013 09:41

Fakultetsoppgaver, innleveringsfrister for studenter og tid og sted for gjennomganger er nå lagt ut på semestersiden. Resterende oppgave og tid og sted for gjennomganger vil bli lagt ut fortløpende på semestersiden når dette er avklart.

Studenter vil få tilgang til Fronterrom noen dager før første innleveringsfrist. Følg med på meldingsfeltet på semstersiden og i Fronter for relevant informasjon om fakultetsoppgaver.

Alle henvendelser vedrørende fakultetsoppgaver rettes til Infosenteret.

Publisert 9. aug. 2013 13:24

Tid og sted kl. 10:15 - 12:00 i Misjonssalen begge dager.

Se informasjon om "Klart juridiske språk".

 

Publisert 9. aug. 2013 12:55

Introduksjonsforelesningene blir lagt opp slik at de vil ha interesse for både 1. og 2. semesters studenter.