Treffetider klageomgang

Sensurbegrunnelse på klageomgang JUS2211 Høst 2013 

Studentene kan normalt be om begrunnelse i en uke etter at sensuren har falt. NB! Se merknader om treffetid da enkelte sensorer har satt opp spesielle tider. Det anmodes om at studentene leser sensorveiledningen før man ringer for å få orientering.

Kandidatnr.

Sensor

Telefonnr.

Merknader vedr. treffetid

2258, 2349, 2357, 2365, 2371, 2380, 2381, 2415, 2427, 2436, 2445

Helge Lindrup

41433537

 

2298, 2304, 2308, 2311, 2312, 2344, 2347

 

Odd Langaas

22635345

Tirsdag 4. til torsdag 6. mars kl 14-17

2384, 2387, 2388, 2389, 2390, 2398, 2406, 2409, 2410, 2413

Morten Kjelland

91682025

Fredag 7. mars kl 8-9

Publisert 4. mars 2014 09:50