Trefftider for sensurbegrunnelse - klagerunden

Treffetider klageomgang JUS2211

Studentene kan normalt be om begrunnelse i en uke etter at sensuren har falt. Dersom ikke annet er oppgitt er treffetiden vanlig kontortid. NB! Se merknader om treffetid da enkelte sensorer har satt opp spesielle tider.

Kandidatnr.

Sensor

Telefonnr.

Merknader vedr. trefftid

2526, 2578, 2584, 2608-2642

Ole Hermann Fisknes

 

Send e-post til ohfi@online.no

2546-2567

Ingvild Jakobsen

95726278

9. mars kl. 10.00-12.00

2648-2703

Helge Lindrup

41433537

Fredag 27.2 kl. 10-14 og mandag 2.3 kl. 12-15

Publisert 26. feb. 2015 14:38