Undervisningsmateriale i forvaltningsrett - JUS2211

/studier/emner/jus/jus/JUS2211/h13/undervisningsmateriale/klage---lysark.pdfUndervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesningsplan (pdf)

Forelesning foiler dag 1 og 2 - K. Sandberg

Forelesning foiler dag 3 og 4 - K. Sandberg, se podcast i fronterrom: JUS2211 - Fellesrom - podcast 2014-høst

Forsvarlig saksbehandling - disposisjon

Forsvarlig saksbehandling - lysark

Partsoffentlighet - disposisjon

Partsoffentlighet - lysark

Allmennoffentlighet - disposisjon

Allmennoffentlighet - lysark

Begrunnelse - disposisjon

Begrunnelse - lysark

Klage - disposisjon

Klage - lysark

Omgjøring (26.08.2014)

Inhabilitet (28.08.2014)

Lovskravet (29.08.2014)

Skjønnsutøvelse og skjønnsskranker (1.9.2014)
 

Domstolskontroll

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar

 

Kursopplegg - hovedtrekk i frivillig del av kursundervisningen (pdf)

Obligatorisk kurs - oppgaven deles ut på kurset

Obligatorisk hjemmeoppgave. Utdeling og innleveringsfrist: 18.11.2014 kl. 09:15 - 19.11.2014 kl. 09:15

 

Publisert 13. aug. 2014 17:31 - Sist endret 28. apr. 2016 13:57