Undervisningsmateriale i miljørett - JUS2211

Undervisningsmateriale kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Angivelsen av når temaer vil bli behandlet er kun veiledende.

Forelesningsoversikt (pdf)

1. dag lysark (pdf)

2. dag lysark (pdf)

3. dag lysark (pdf)

4. dag lysark (pdf)

5. dag lysark (pdf)

 

Kursopplegg (pdf): Forbered del I og II av vindmølleoppgaven til første kurstime!

Publisert 30. sep. 2014 09:40 - Sist endret 6. okt. 2014 11:31