Undervisningsmateriale i velferdsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesningsdisposisjon

Kirsten Sandbergs forelesninger:
1. gang - Rettskilder, rettighetstenkning
2. gang - Retten til økonomisk sosialhjelp
3. gang - Barneomsorg og familie, økonomiske ytelser
5. gang - Psykisk helsevern
4. gang - Barnevernloven

Podcast, se fronterrom: JUS2211 - Fellesrom 2014-høst
 

Morten Kjellands forelesninger

Oppgave -  leses (ca 10. min forberedelse) til M. Kjellands forelesning om sykepener
Lysbilder - Sykepenger

Kursopplegg

Kursoppgaver

Dom:

EMDs dom av 7 august 1996 - Johansen mot Norge

 

 

 

Publisert 20. okt. 2014 08:43 - Sist endret 6. nov. 2014 10:03