Beskjeder

Publisert 22. nov. 2016 11:47

Kursene er flyttet til andre rom.

Publisert 7. nov. 2016 08:27

Den obligatoriske oppgaven for oppsamlingskurset er nå lagt ut på semestersiden.

Oppgaven må leveres i Fronter innen tirsdag 8. november kl. 09.00.

Publisert 31. okt. 2016 12:49

PBL gruppe 5 og 6 har fått endringer i tidspunkt. Se timeplanene.

Publisert 24. okt. 2016 10:54

Kursene har endringer i timeplanen, oppstartdag er endret.

Publisert 19. okt. 2016 14:20

De som mangler godkjent obligatorisk aktivitet har mottatt e-post og er blitt tildelt plass på oppsamlingskurset.
Hvis du ikke har mottatt slik e-post og mangler obligatorisk aktivitet og er oppmeld til emnet jus2211 høst 2016, send e-post til lillian.Almaas@jus.UiO.no. og oppgi ditt studentnr. fulle navn og at du har behov for plass på oppsamlingskurset innen fredag 21. oktober.

Publisert 18. okt. 2016 10:04

Læringskravene i velferdsrett er oppdaterte, lovgiver har endret begrepsbruk om sosiale tjenester og læringskravene er oppdaterte i henhold til ny begrepsbruk. Tidligere stod det følgende:

"Studenten skal ha god forståelse av følgende tjenester og stønadsordninger:

  • Reglene om rett til helsetjenester
  • Reglene om rett til sosiale tjenester"

Dette er nå oppdatert til følgende:                

"Studenten skal ha god forståelse av følgende tjenester og stønadsordninger:

  • Reglene om rett til helse- og omsorgstjenester fra kommunen
  • Reglene om rett til spesialisthelsetjenester"
Publisert 17. okt. 2016 12:22

Forelesninger ved Morten Kjelland har endringer ti tid og er flyttet til Misjonssalen. Se timeplanen

Publisert 3. okt. 2016 09:02

Kursene har endring i timeplanen. Første dag er flyttet. Se ny tid.

Publisert 27. sep. 2016 17:17

Lysark til forelesninger i miljørett er publisert.

Publisert 26. sep. 2016 14:35

Med de viktigste normene for tolkning av bestemmelser menes det her regler, prinsipper, rettskildenormer og ulovfestede normer.

Publisert 26. sep. 2016 09:35

Oppgaven er nå publisert og det blir lagt til 30 min. på innleveringsfristen i morgen.

Publisert 12. sep. 2016 11:33

Vær oppmerksom på følgende når du skal levere fakultetsoppgaver:

  • Alle fakultetsoppgaver skal leveres i Fronter. Sjekk at brukernavn og passord for Fronter er i orden i god tid før første innlevering.
  • Oppgaven må leveres innen fris...
Publisert 11. sep. 2016 22:07

Partiene har blitt slått sammen og begge skal følge gruppe 2. PBL gruppe har fått ny lærer og endring i timeplanen. Se ny timeplan:

Publisert 30. aug. 2016 09:21

Kurset har ny lærer og det er endringer i timeplanen.

Publisert 29. aug. 2016 15:15

Kursene har fått ny kurslærer og justert timeplan. Kurset er obligatorisk mht. oppmøte. Hvis endringen fører til problemer ta kontakt på e-post: lillian.almaas@jus.uio.no

 

Publisert 18. aug. 2016 12:30

Obligatorisk aktivitet betyr at oppmeldte studenter må gjennomføre aktiviteten som beskrevet og regulert. Se beskrivelse: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/om-oblig-undervisning/

Obligatorisk hjemmeoppgave publiseres under "undervisningsmateriale" mandag 26. sept. kl. 09:00 og leveres tirsdag 27. sept. kl. 09:00 i Fronter.

Det avholdes oppsamlingskurs mot slutten av semesteret for oppmeldte studenter som ikke har oppnådd godkjent aktivitet.

Publisert 31. mai 2016 13:13

Vi fortsetter tilbudet til studentene om å melde seg til kollokviegruppe. Påmeldingen gjør du i Studentweb, på samme måte som vanlig undervisningspåmelding. Høsten 2016 vil du kunne melde deg til kollokviegruppe i undervisningsopptakets 2. runde (9.- 16. august 2016).

Dette er et tilbud og er frivillig. Har du allerede en kollokviegruppe du ønsker å beholde eller ønsker du ikke å melde deg på en gruppe, velger du alternativet "ikke kollokviegruppe" i Studentweb.

Les mer om tilbudet.