JUS2211 - Obligatorisk oppgave for oppsamlingskurset

Den obligatoriske oppgaven for oppsamlingskurset er nå lagt ut på semestersiden.

Oppgaven må leveres i Fronter innen tirsdag 8. november kl. 09.00.

Publisert 7. nov. 2016 08:27