Undervisningsmateriale i forvaltningsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesningsplan

Forelesninger (pdf) Finn Arnesen

Støtteark (pdf) (docx)

Forelesning: Instruksjonsmyndighet og delegasjon Kirsten Sandberg

Forsvarlig saksbehandling - disposisjon M. Stub

Forsvarlig saksbehandling (pdf)- lysark M. Stub

Partsoffentlighet (pdf) - disposisjon

Partsoffentlighet (pdf) - lysark

Allmennoffentlighet  (pdf) - disposisjon M. Stub

Allmennoffentlighet (pdf) - lysark M. Stub

Begrunnelse (pdf)  - disposisjon M. Stub

Begrunnelse (Pdf)  - lysark M. Stub

Klage (pdf) - disposisjon

Klage (pdf) - lysark

 Forelesningsdisposisjon for forelesninger av E. Boe

Lysark forelesninger av E. Boe

Alminnelig forvaltningsrett (pdf) - disposisjon

Alminnelig forvaltningsrett (pdf) - lysark (Omgjøring, Inhabilitet, Lovskravet)

Habilitet (pdf) disposisjon.

Habilitet (pdf) lysark

Lovskravet (pdf)- disposisjon

Lovskravet (pdf) - lysark

Skjønnsutøvelse og skjønnsskranker  (pdf) - lysrark (Domstolskontroll)

Skjønn (pdf) - disposisjon

Skjønn og kontroll (pdf) - lysark

Domstolskontroll (pdf) - disposisjon

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar  (pdf)


Obligatoriske kurset:

Kursoppgaver - De fem første kursganger (pdf)

Kursoppgaver - de tre siste kursganger - deles ut på kurset

Obligatorisk hjemmeoppgave publiseres mandag 26. september kl. 09:00 og leveres inn i fronter 27. sept. kl. 09:30

Obligatorisk hjemmeoppgave (pdf).

Forklarende tillegg (ingen endring av oppgaven) :

Med de viktigste normene for tolkning av bestemmelser menes det her regler, prinsipper, rettskildenormer og ulovfestete normer.

 

Utdeling og innleveringsfrist oppsamlings kurs høst 2016: Publisering av oppgavetekst: mandag 7. november kl.09:00 på denne websiden (under).

Obligatorisk hjemmeoppgave oppsamlings kurs (pdf)

Hjemmeoppgaven leveres  - tirsdag 8. november, kl. 09:00  i fronterrom for kurset i mappen "hjemmeoppgaven".

Logg inn fronter:
http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/fronter/index.html

Husk at du må ha en aktiv brukerkonto ved UiO.

 

 

Publisert 11. aug. 2016 13:32 - Sist endret 7. nov. 2016 08:21