Undervisning i miljørett - JUS2211

Undervisningsmaterialet kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. Angivelsen av når temaer vil bli behandlet er veiledende. Lysarkene inneholder lenker som viser videre til materiale som kan brukes til fordypning. Nye lysark publiseres senest innen kl. 12 dagen før forelesning. Forelesningene blir pod-castet.

Forelesningsopplegget forutsetter at du har satt deg inn i lærestoffet før forelesningene.  Særlig er det viktig at du har lest de generelle delene av pensum før forelesningene starter. Forelesningene tar sikte på å gi en annen fremstilling av lærestoffet enn den som finnes i lærebøkene, og er ment som en innføring i de viktigste temaene i miljøretten, samt som et grunnlag for refleksjon og fordypning. 

Kursoppgaven er delt i tre deler. Den første fokuserer på plan- og bygningsloven, den andre på naturmangfoldloven og "ukjent lovtekst", og den siste på forurensningsloven. Kursopplegget forutsetter at du har arbeidet med oppgaven før kursundervisningen.

Introforelesning i miljørett

Forelesning 1: Prinsipper, virkemidler og plan- og bygningsloven

Forelesning 2: Plan- og bygningsloven (forts.)

Forelesning 3: Naturmangfoldloven

Forelesning 4: Forurensningsloven

Forelesning 5: Vassdragsforvaltning, prosessuelle temaer og internasjonal miljørett

Kursoppgaver (forbered oppgaven om idrettsanlegg til første time)

Send meg gjerne spørsmål eller kommentarer per e-post (o.k.fauchald@jus.uio.no). Dersom spørsmålene og kommentarene har generell interesse legger jeg dem ut i fronterrommet for JUS2211 (anonymisert) sammen med mine svar. Treffetider blir publisert på min hjemmeside.

Publisert 18. aug. 2016 11:38 - Sist endret 3. okt. 2016 10:11