Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. november

Eksamensordning

Skriftlig eksamen på PC.

Tid: 8. desember kl. 10:00 (6 timer).

Oppmøte: 90 minutter før eksamen begynner.

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

ID system:DIGEKSUIO eksisterer ikke i fellesteksten

Kunngjøring av eksamensresultater: 9. januar

Oppgave og seminardeltagelse

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. jun. 2020 20:02