Undervisningsmateriale i velferdsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesning i velferdsrett, 19. oktober, K. Sandberg

 

Forelesning i velferdsrett, 20. oktober, K. Sandberg

 

Forelesning i velferdsrett, 23. oktober, K. Sandberg

 

Forelesning i velferdsrett, 1. oktober, I. Ikdahl

 

Forelesning i velferdsrett, 2. november, A. Syse

 

Kursopplegg velferdsrett

 

Kursoppgave velferdsrett

 

 Paranoid schizofreni (LF-2017-39507)

Publisert 18. mai 2017 12:12 - Sist endret 1. nov. 2017 14:59