Beskjeder

Publisert 29. nov. 2018 12:11

Det vises til hjelpemiddelsreglementets kapittel 2, punkt 5 bokstav j. Utskrift av prioriteringsforskriften UTEN MERKNADER er tillatt hjelpemiddel til eksamen. Det kan imidlertid være noe tungvint å skrive ut forskriften uten merknader. Kandidater som er usikre på om deres utskrift er godkjent eller trenger hjelp til å skrive ut, bes møte opp hos Infosenteret før eksamensdagen for å få godkjenning eller hente et ferdig trykket eksemplar.

 

MVH

Eksamensseksjonen

Publisert 7. nov. 2018 16:25

Innlevering av semesteroppgaven skjer i Inspera. Dokumenter som er skrevet i Word-format må endres til PDF-format, som deretter lastes opp i Inspera. Informasjon og veiledning til å levere i Inspera finner du her: 
https://www.uio.no/studier/eksamen/inspera/
Merk! Oppgaven må leveres i Inspera for at innleveringen skal være gyldig. Papirkopier teller ikke. Det skal kun leveres én elektronisk fil, hvilket betyr at semesteroppgaven og alt av tilhørende registre mv. skal inngå i samme fil. Filnavnet angis bare som kandidatnummeret. Innleveringsfrist er mandag 19.november kl. 12.00.

Publisert 7. nov. 2018 14:32

Velkommen til prøveforelesning 1 av 4

I forbindelse med tilsettingen av nye universitetslektorer med fokus på undervisning avholdes det denne høsten 4 prøveforelesninger.

Denne forelesningen holdes av Markus Jerkø.

Prøveforelesningene blir en gjennomgåelse av en tidligere eksamensoppgave i forvaltningsrett med tilhørende tips om oppgaveskriving.

Prøveforelesningen er åpen for alle og holdes i Auditorium 5 i 2. etg i Domus Academica

Tid: Torsdag 15.11 kl.  09-09:45

Eksamensoppgave: https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/oppgaver/h16/eksamensoppgave-jus2211.pdf

Publisert 1. nov. 2018 08:43

I Lovdata følger det med noen merknader i prioriteringsforskriften som går i detalj på hvordan man skal forstå bestemmelsene. Merk at det er kun utskrift uten disse merknadene som kan medbringes til eksamensbordet, huk av for å ikke inkludere disse i utskriften.   

Publisert 22. okt. 2018 14:03

Tidspunkt for muntlig eksamen for den enkelte kandidat vil bli publisert i Studentweb fortløpende etter trekkfrist, det vil si i uke 45 og 46.

Publisert 22. okt. 2018 13:55

Gjennomgangen er flyttet. Se timeplanen.

Publisert 16. okt. 2018 13:45

De studenter som har avlagt jur2000 og jur2000P må gjennomføre obligatorisk aktivitet ved gjentak av jus2111 og jus2211.

Publisert 15. okt. 2018 14:36

Vi beklager at det er forsinkelser i rettingen av fakultetsoppgavene i alminnelig forvaltningsrett. Rettingene vil ferdigstilles i løpet av uken. Vi beklager at samtlige oppgaver ikke var ferdigrettet til gjennomgangen i dag 15. oktober.

Publisert 15. okt. 2018 09:00

De som ikke har gjennomført eller har godkjent obligatorisk kildesøk i EØS-rett får en siste mulighet på onsdag. Hvis du er usikker sjekk studentweb. Se kurstid

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/h18/timeplan/index.html#2-7

 

Publisert 8. okt. 2018 13:37

Det er nå tillatt å henvise til rettsavgjørelser i Helsepersonellnemnda i hjelpemidler du kan medbringe til eksamen.

Se oppdatert Hjelpemidler til eksamen i Masterstudiet i rettsvitenskap, kapittel 2 Innarbeidelser, punkt 4b og 11a.  

Publisert 1. okt. 2018 12:58

Det har vært lærerbytte på miljørett og en del endringer i timeplaner. I Velferdsrett er det enkelte justeringer for kurs 4.  Skriveveildedning for semesteroppgaven er det gjort endringer i noen av timeplanene, siste dag. Alle bes følge med på oppdateringene for sine kurs. 

Publisert 10. sep. 2018 17:15

Kursene i kildesøk for semesteroppgaven er ikke obligatoriske,
men det forventes at studentene kan de grunnleggende ferdighetene som læres i kurset når dere møter til Obligatorisk kildesøk EØS-rett.

Innholdet i kurset finner du her: https://www.ub.uio.no/kurs-arrangement/kurs/programmer-emner/jus/jus2211-semesteroppgave/

 

Publisert 10. sep. 2018 07:15

Oppgaven vil bli publisert på semestersiden fredag 14. september kl. 16:00.
Innlevering av oppgaven har frist 19. november kl. 12.00 i Inspera.

 

Publisert 20. aug. 2018 13:13

Brexit means ...what?

 A lecture by Prof. Christophe Hillion on the challenges and opportunities for the UK, EU, and Norway Aud.4, Domus Academica

             

Publisert 13. aug. 2018 10:06

Høsten 2018 er det tillatt å ta med seg en utskrift av "Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften)" fra Lovdata.

Dette er ett unntak fra hovedregelen om at man ikke kan medbringe utskrifter fra internett, og tillates dette semesteret da emnet går over til digitale hjelpemidler våren 2019.

Se oppdatert reglement, kap 1, punkt 5 (k)

Publisert 10. aug. 2018 11:36

Høsten 2018 er ordgrensen for semesteroppgaven noe redusert. Du skal levere en oppgave på maks 4000 ord. Dato for utelevring av oppgavetekst og innlevering av semesteroppgaven er uendret, og muntlig eksamen er fortsatt på ca. 20 minutter.

Publisert 10. aug. 2018 10:46

Høsten 2019 vil det innføres emnesperre for gjentak av emner i jusstudiet. Det vil innebære at om du har meldt deg til emner på 4. studieår (eller allerede bestått noen slike emner) vil du ikke lenger ha mulighet til å gjenta eksamen i JUS2211.

Les mer om emnesperre.

Publisert 7. aug. 2018 10:32

Det er en systemfeil på Studentweb som rammer alle som skal melde seg opp til fag der det er mulig å levere fakultetsoppgave. Dette vil være fikset i løpet av maks to timer.  

Publisert 25. mai 2018 13:51

Eksamen avholdes torsdag 6. desember 2018.