Viktig beskjed om prioriteringsforskriften

Det vises til hjelpemiddelsreglementets kapittel 2, punkt 5 bokstav j. Utskrift av prioriteringsforskriften UTEN MERKNADER er tillatt hjelpemiddel til eksamen. Det kan imidlertid være noe tungvint å skrive ut forskriften uten merknader. Kandidater som er usikre på om deres utskrift er godkjent eller trenger hjelp til å skrive ut, bes møte opp hos Infosenteret før eksamensdagen for å få godkjenning eller hente et ferdig trykket eksemplar.

 

MVH

Eksamensseksjonen

Publisert 29. nov. 2018 12:11 - Sist endret 29. nov. 2018 12:11