Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. november

Eksamensordning

Skriftlig skoleeksamen og semesteroppgave med justerende muntlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. januar

Semesteroppgave

Utlevering av oppgaven: 14. september kl. 16:00

Innleveringsfrist: 19. november kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 10. desember

Semesteroppgave med justerende muntlig eksamen

Merknad: Nå er tidspunkt for muntlig eksamen publisert i Studentweb. Med forbehold om at det kan komme endringer.

Muntlig dag 1

Tid: 13. desember kl. 08:45 (10 timer 30 minutter).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Muntlig dag 2

Tid: 14. desember kl. 08:45 (10 timer 30 minutter).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Muntlig dag 3

Tid: 17. desember kl. 08:45 (10 timer 30 minutter).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Muntlig dag 4

Tid: 18. desember kl. 08:45 (10 timer 30 minutter).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Muntlig dag 5

Tid: 19. desember kl. 08:45 (10 timer 30 minutter).

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Skriftlig skoleeksamen

Tid: 6. desember kl. 10:00 (4 timer).

Oppmøte: 90 minutter før eksamen begynner.

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Oppmøte senest 90 minutter før eksamensstart, dvs. kl. 08:30, grunnet bokkontroll.

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. januar

Obligatorisk kildesøkekurs

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. apr. 2020 06:42