Undervisning i miljørett - JUS2211

Undervisningsmaterialet kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

 

 

Forelesning 1:

 - Miljørett i et EØS-perspektiv (Banet)

 - Introduksjon (Winge)

Forelesning 2:

 - Miljørettens grunnproblemer og plan- og bygningsloven

Forelesning 3:

 - Plan- og bygningsloven (forts.) og naturmangfoldloven

Forelesning 4:

 - Nml. (forts.) forurl. og miljøinfo

 

Kursoppgaver

Klimasøksmålet:

- Stevning

- Tilsvar

- Dom Oslo tingrett

Publisert 9. aug. 2018 13:38 - Sist endret 10. okt. 2018 20:40