Undervisningsmateriale i velferdsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesninger

Forelesning barnevern, K. Sandberg

Forelesning barneomsorg, I. Ikdahl

Kursopplegg:
Kursoppgaver - barnevern

kursoppgave - sykdomsbaserte trygdytelser

Kursoppgave; Case of Strand Lobben and others v. Norway 2017

Kursoppgave: psykisk helsevern

Hagendommen

Anoreksidommen

 

 

Dom:

EMDs dom av 7 august 1996 - Johansen mot Norge

Se Mortens Kjellands webside om supplerende undervisningsmateriale

 

 

 

 

Publisert 9. aug. 2018 13:40 - Sist endret 5. nov. 2018 11:32