Obligatorisk undervisning - JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett

Alle som tar emnet JUS2211 må delta på kurs i søk etter EØS-rettslige kilder. For å kunne gå opp til eksamen, må kurset være gjennomført og godkjent.

Innhold

Det obligatoriske kurset består av et kildesøkekurs innenfor EU/EØS-rett og forvaltningsrett på 2 timer.

Oppmøte

Det kreves 100 % oppmøte til hele kurset. Kravet om 100 % frammøte fravikes ikke og det gis heller ikke dispensasjon fra dette obligatoriske arbeidskrav. Kurslærerne fører frammøteskjema.

Hvis arbeidskravet ikke blir godkjent

Dersom deltakelse på kurset ikke blir godkjent, vil eksamensretten JUS2211 bortfalle. Fakultetsadministrasjonen vil gi beskjed om dette. Eksamensmeldingen i emnet slettes og du må utsette eksamen inntil du har gjennomført arbeidskravet et senere semester.

Publisert 23. nov. 2017 08:25 - Sist endret 23. nov. 2017 08:25