Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Det juridiske fakultet

Besøksadresse: 
Urbygningen, Karl Johans gate 47

Ekspedisjonstid: 
09.30 - 15.45. Sommertid 15. mai-14.sept:

Postadresse: 
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo

Telefon: 22 85 95 00
Faks: 22 85 96 58
E-post: 
Web: www.jus.uio.no/studier/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Erik Boe    

Studieårsansvarlig lærer og ansvarlig faglærer for Alminnelig forvaltningsrettWeb: http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/eboe/index.html

Asbjørn Kjønstad   

Ansvarlig faglærer for VelferdsrettWeb: http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/asbjornk/index.html

Hans Christian Bugge   

Ansvarlig faglærer for MiljørettWeb: http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/hcbugge/index.html

Publisert 4. okt. 2011 13:34