JUS2211 - forvaltningsrett, pbl 2. …

JUS2211 - forvaltningsrett, pbl 2. PBL-gruppe 2 er kansellert og studentene er flyttet til gruppe 8 eller 9. Du finner opplysninger om hvilket kurs du er flyttet til i StudentWeb og tid og sted på timeplanen. Se timeplanen

Publisert 31. jan. 2013 17:28 - Sist endret 16. apr. 2013 13:16