JUS2211 - Forvaltningsrett kurs. Den …

JUS2211 - Forvaltningsrett kurs. Den obligatorisk oppgaven er publisert under undervisningsmateriale. For den skriftlige prøven er det ikke henter stoff fra temaene som skulle ha vært behandlet i de siste 6 forelesningstimene som foreløpig er blitt utsatt.

Publisert 13. feb. 2013 12:59 - Sist endret 16. apr. 2013 13:16