JUS2211 - velferdsrett, pbl 1

Undervisningen i dag kl. 15:15 forskyves til kl. 16:15 sammen med pbl 2. Se timeplanen

Publisert 29. apr. 2013 08:45