Trefftider klageomgang

Studentene kan normalt be om begrunnelse i en uke etter at sensuren har falt, dvs. uke 33/34. Dersom ikke annet er oppgitt er treffetiden vanlig kontortid. NB! Se merknader om treffetid da enkelte sensorer har satt opp spesielle tider. Det anmodes om at studentene leser sensorveiledningene før man ringer for å få orientering.

Kandidatnr.

Sensor

Telefonnr.

Merknader vedr. trefftid

2702-2737

Anne-Karin Nesdam

92695405 16. august kl. 12-15

2751-2773

Morten Kjelland

91682025 Send SMS for nærmere avtale

14. august kl. 08-10

2788-2794

Odd Langaas

22635345

13.-14. august kl. 15.00-16.30, 16. august kl. 15.00-16.00 og 19.-21. august kl. 15.00-16.30

2838-2888

Helge Lindrup

41433537

14.-16. august kl. 18-20

Publisert 13. aug. 2013 10:43 - Sist endret 13. aug. 2013 14:05