Timeplan JUS2211 – Velferdsrett

NB: PBL undervisning avholdes før ordinære kurs. Se sist i timeplanen