Trefftider for sensurbegrunnelse

Studentene kan normalt be om begrunnelse i en uke etter at sensuren har falt, dvs. uke 26/27. Dersom ikke annet er oppgitt er treffetiden vanlig kontortid. NB! Se merknader om treffetid da enkelte sensorer har satt opp spesielle tider. Det anmodes om at studentene leser sensorveiledningene før man ringer for å få orientering.

 Klagefristen er 16. juli 2013. Se retningslinjer for klage.

Kandidatnr.
Sensor
Telefonnr.
Merknader vedr. trefftid
2701-2738
Morten Kjelland
91682025
26.-27 juni kl. 17-19
2739-2779
Helge Lindrup
41433537
25.-27. juni kl. 18-20 og 28. juni kl. 09-10
2780-2816
Anders Wilhelmsen
22990221
27. juni kl. 10-13
2817-2853
Anne-Karin Nesdam
92695405
1.-2. juli kl. 15-18
2854-2891
Linn Roti
93411610
25. juni kl. 13-15 og 26. juni kl. 09-13
Publisert 25. juni 2013 09:23 - Sist endret 25. juni 2013 10:44