Undervisningsmateriale i velferdsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesningsdisposisjon

Kirsten Sandbergs forelesninger:
 1. Økonomisk sosialhjelp (PDF) 11. april
 2. Barnevern (PDF), 12. april
 3. Psykisk helsevern
(pdf)

Kursoppgaver:

RT 2010 s. 612

RT 2006 s. 262

RT 2007 s. 561

RT 2005 s. 548

EMDs dom av 7 august 1996 - Johansen mot Norge

 

 

 

Publisert 4. mars 2013 10:39 - Sist endret 12. apr. 2013 21:50