Fakultetsoppgaver

Fakultetsoppgaver og innleveringsfrister for studenter er nå lagt ut på semestersiden.

Tid og sted for gjennomganger vil bli lagt ut så snart dette er avklart.

Studenter vil få tilgang til Fronterrom noen dager før første innleveringsfrist. Husk og følg med på beskjedfeltet på semestersiden og i Fronter for relevant informasjon om fakultetsoppgaver.

Alle henvendelser vedrørende fakultetsoppgaver rettes til Infosenteret.

Publisert 1. feb. 2016 15:32