Gjennomgang av fakultetsoppgaver

Tid og sted for alle gjennomganger i forbindelse med fakultetsoppgaver ligger nå i timeplanen under forelesninger: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS2211/v16/timeplan/index.html#FOR

 

 

Vi oppfordrer alle studenter til å skrive oppgaver og å gå på gjennomgang av oppgaver. Studenter får best læringsutbytte av både å skrive oppgaver og være tilstede på gjennomgangene, se generell informasjon om fakultetsoppgaver for nærmere informasjon:

http://www.jus.uio.no/studier/ressurser/fakultetsoppgaver/index.html

 

 

Publisert 7. apr. 2016 10:00