jus2211 - velferdsrett, kurs 5 og 7

Kursene har endring i undervisningsrom og noen justeringer i timeplan. Vennligst kontroller timeplane

Publisert 14. apr. 2016 14:05