Undervisning i miljørett - JUS2211

Undervisningsmateriale kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning. Angivelsen av når temaer vil bli behandlet er veiledende. Lysarkene inneholder lenker som viser videre til materiale som kan brukes til fordypning. Nye lysark publiseres senest innen kl. 12 dagen før forelesning. Forelesningene blir pod-castet.

Forelesningsopplegget forutsetter at du har satt deg inn i lærestoffet før forelesningene.  Særlig er det viktig at du har lest de generelle delene av pensum før forelesningene starter. Forelesningene tar sikte på å gi en annen fremstilling av lærestoffet enn den som finnes i lærebøkene, og er ment som en innføring i de viktigste temaene i miljøretten, samt som et grunnlag for refleksjon og fordypning. 

Kursoppgaven er delt i tre deler. Den første fokuserer på plan- og bygningsloven, den andre på naturmangfoldloven og "ukjent lovtekst", og den siste på forurensningsloven. Kursopplegget forutsetter at du har arbeidet med oppgaven før kursundervisningen.

13/1: Introforelesning (pdf)

3/3 og 4/3: Begrepsavklaring og plan- og bygningsloven (pdf)

7/3: Naturmangfoldloven (pdf)

8/3: Forurensningsloven (pdf)

9/3: Vassdragsforvaltning og prosessuelle temaer (pdf)

 

Kursoppgave (pdf): Forbered idrettsanlegg-oppgaven til første kurstime!

Publisert 2. mars 2016 12:06 - Sist endret 8. mars 2016 09:08