Feil domshenvisning!

Til tredje dag på kurset i velferdsrett er årstallet i henvisningen til dommen Barnevern III feil. Det skal være Rt. 2007 s. 561. Den gjelder adopsjon.

Publisert 21. apr. 2017 11:21 - Sist endret 21. apr. 2017 11:21