Undervisningsmateriale i forvaltningsrett - JUS2211

Undervisningsmateriale som publiseres for et emne, kan bli endret underveis i undervisningen og fjernet ved avsluttet undervisning.

Forelesningsplan

Forvaltningsrett Kirsten Sandberg

Forvaltningsrett 3 og 4 gang. (PDF) (ppt.) I. J. Sand

Forsvarlig saksbehandling - disposisjon (pdf) M. Stub

Forsvarlig saksbehandling - lysark (pdf) M. Stub

Partsoffentlighet - disposisjon (pdf) M. Stub

Partsoffentlighet - lysark (pdf) M. Stub

Allmennoffentlighet  - disposisjon (pdf) M. Stub

Allmennoffentlighet - lysark (pdf) M. Stub

Begrunnelse - disposisjon (pdf) M. Stub

Begrunnelse  - lysark  (pdf) M. Stub

Klage (pdf) - disposisjon (pdf) M. Stub

Klage (pdf) - lysark (pdf) M. Stub

Habilitet (pdf) disposisjon.

Habilitet (pdf) lysark

Lovskravet (pdf) - disposisjon

Lovskravet (pdf) - lysark

Legalitetsprinsippet (pdf) J. C. Nordrum

Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet (pdf) (pptxI. J. Sand

Alminnelig forvaltningsrett (pdf) - Omgjøring, Skjønn, kontroll og ugyldighet, C. C. Eriksen


Obligatoriske kurset:

Kursoppgaver - De fem første kursganger (pdf) siste versjon 3.2.2017

Kursoppgaver - de tre siste kursganger - deles ut på kurset

Obligatorisk hjemmeoppgave publiseres mandag 27. februar kl. 09:00 og leveres inn i fronter 28. februar. kl. 09:00

Oppsamlings kurs vår 2017: Utdeling 9. mai kl. 09:00 og innleveringsfrist 10. mai kl. 09:00.
 
Obligatorisk hjemmeoppgave oppsamlings kurs (pdf)

Hjemmeoppgaven leveres  - i fronterrom for oppsamlingskurset.

Logg inn fronter:
http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/fronter/index.html

Husk at du må ha en aktiv brukerkonto ved UiO.

 

 

Publisert 1. des. 2016 15:50 - Sist endret 9. mai 2017 09:32